Loppespray til hunde

- loppespray.dk

Korrektur - Sprog

Nogle tror, at korrekturlæsning er så dyrt, at man må tage lån for at betale. Men vidste du, at man ofte kan få korrektur til 35 kr. pr. side + moms.

Ved korrekturlæsning får du rettet kommaer, stavefejl, dobbeltkonfekt + diverse sjusk som fx for mange mellemrum eller ordgentagelser.

I mange tilfælde kan du få din tekst tilbage efter et døgn. Her taler vi om tekster på højst 40 sider. Ellers vil det tage nogle dage, afhængigt af hvor travlt korrekturlæseren har.

Rent praktisk foregår det ved, at du sender din tekst til korrektøren. Herefter kan hun bruge funktionen "Registrér ændringer". Det betyder, at alle ændringer er fremhævede med rødt. Du kan trykke "Accepter alle". Du kan også bede din korrekturlæser om blot at sende et renskrevet dokument. En seriøs rådgiver vil selvfølgeligt altid meddele, hvis han har ændret i betydningen. Mere om Korrektur